Pagpapatuloy By: Jessamine S. Garrido        

         Isa sa pinakamalaking hamon ng buong mundo ay ang pagkalat ng Covid-19. Sa pakiisa ng lahat ng kagawaran at ahensya, pribado man o pampubliko ay nananatiling nagkakaroon ng pag-asang malampasan ang hamon na ito.      

          Kaya naman ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na kumikilos upang ang ating mga mag-aaral ay hindi tumigil, kundi lalong magpursigeng makatapos ng pag-aaral. Pinagpapasalamat naman ng mga empleyado ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagpapanatili ng sahod sa kabila ng pandemya, ganun din sa ibang ahensiya ng gobyerno. Kaya naman marami ang inspiradong magpursige ano man ang nais ng pamahalaan na pamamaraan upang maipagpatuloy at maipayabong ang edukasyon.      

        Ang bawat rehiyon at dibisyon ay may kanya kanyang ambag na stratehiya naangkop sa kanilang sinasakupan. Ang Distance Learning ay dati nang ipinatutupad para sa piling mag-aaral lamang, ngunit ngayon ay halos lahat na ng mga mag-aaral ay ganito na ang kalagayan.      

       Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago sa “New Normal”, marami parin ang naghahangad na makabalik sa “Face to Face”. Habang hinihintay ang pagkakataong ito, patuloy sa pagbigay ng mga modyul, mga alternatibong learning resource para maipagpatuloy ang pagyabong ng kaalaman at pagkatuto ng mga mag-aaral.      

        Hangarin ng bawat isa nang maayos, malusog at magandang kalusugan upang malabanan ang Covid-19.